تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب مرداد 1396

ferdose.ir
تاریخ:جمعه بیست و هفتم مرداد 1396-ساعت 19 و 22 دقیقه و 22 ثانیه

بخشنامه لزوم تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی

از سوی معاون قضائی دیوان عالی کشور صادر شد
بخشنامه لزوم تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی
معاون قضایی دیوان عالی کشور به رؤسای کل دادگستری های کشور عدم امتناع از برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود را ابلاغ کرد.

ادامه مطلب


تاریخ:جمعه بیست و هفتم مرداد 1396-ساعت 11 و 18 دقیقه و 13 ثانیه

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد.

ادامه مطلب


تاریخ:پنجشنبه بیست و ششم مرداد 1396-ساعت 22 و 27 دقیقه و 29 ثانیه

کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها

قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها

ادامه مطلب


تاریخ:شنبه بیست و یکم مرداد 1396-ساعت 18 و 18 دقیقه و 13 ثانیه

مقررات قانونی درباره کودکانی که به‌کار گماشته می شوند

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
مقررات قانونی درباره کودکانی که به‌کار گماشته می شوند

ادامه مطلب


تاریخ:شنبه بیست و یکم مرداد 1396-ساعت 14 و 13 دقیقه و 49 ثانیه

راهکارهای اجرایی برای کاهش جمعیت کیفری

‌مسئولان قضایی استان‌ها در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کردند 
راهکارهای اجرایی برای کاهش جمعیت کیفری

ادامه مطلب


تاریخ:جمعه بیستم مرداد 1396-ساعت 19 و 12 دقیقه و 10 ثانیه

اقدام مجرمانه علیه میراث فرهنگی

رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی شیراز در گفت‌و‌گو با «حمایت» بررسی کرد 
اقدام مجرمانه علیه میراث فرهنگی

ادامه مطلب