موسسه حقوقی عدل فردوسی موسسه حقوقی عدل فردوسی ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس تهران : خیابان انقلاب اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 تلفن : 66342315 http://ferdose.mihanblog.com 2018-10-17T21:06:12+01:00 text/html 2018-10-17T16:10:32+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی جرم اختلاس در قوانین و مقررات http://ferdose.mihanblog.com/post/1900 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">جرم اختلاس در قوانین و مقررات</font></b></div> text/html 2018-10-14T16:45:48+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات http://ferdose.mihanblog.com/post/1899 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات</font></b></div> text/html 2018-10-10T16:10:34+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی داوری در قراردادها http://ferdose.mihanblog.com/post/1898 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">داوری در قراردادها</font></b></div> text/html 2018-10-07T17:42:47+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی آپارتمان http://ferdose.mihanblog.com/post/1897 <div style="text-align: center;"><font size="3" style=""><b>الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی آپارتمان</b></font></div> text/html 2018-10-04T18:09:20+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسویه حساب کارفرما با کارگر http://ferdose.mihanblog.com/post/1896 <div><b><font size="3">رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:</font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد&nbsp;</font></b></div> text/html 2018-10-04T15:45:50+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی حقوق موجر و مستأجر در عقد اجاره http://ferdose.mihanblog.com/post/1895 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">حقوق موجر و مستأجر در عقد اجاره</font></b></div> text/html 2018-09-29T16:32:14+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی نوسازی املاک با وجود مخالفت برخی مالکان http://ferdose.mihanblog.com/post/1894 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">نوسازی املاک با وجود مخالفت برخی مالکان</font></b></div> text/html 2018-09-23T11:14:48+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین http://ferdose.mihanblog.com/post/1892 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">ابعاد حقوقی اشتغال زوجه در مناسبات زوجین</font></b></div> text/html 2018-09-22T16:55:25+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی تأمین دلیل در ملک اجاره‌ای http://ferdose.mihanblog.com/post/1891 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">تأمین دلیل در ملک اجاره‌ای</font></b></div> text/html 2018-09-19T14:40:30+01:00 ferdose.mihanblog.com موسسه حقوقی عدل فردوسی طلاق http://ferdose.mihanblog.com/post/1890 <div><b><font size="3">ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا&nbsp;</font></b><b><font size="3">حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.</font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;</font></b></div>