تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب ابر دادگاه

ferdose.ir
تاریخ:پنجشنبه بیستم مهر 1396-ساعت 20 و 08 دقیقه و 15 ثانیه

نحوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند. 

ادامه مطلب


تاریخ:یکشنبه هشتم دی 1392-ساعت 11 و 01 دقیقه و 17 ثانیه

آیا دادگاه مرجع احقاق حق است؟

دانشنامه/
آیا دادگاه مرجع احقاق حق است؟
توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی غالبا یکسان نیست و این در حالی است که دادرس دادگاه از کسب دلیل له یا علیه هریک از اصحاب دعوی ممنوع است، به همین جهت گفته می‌شود دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.

ادامه مطلب