تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب ابر دیوان عالی کشور

ferdose.ir
تاریخ:چهارشنبه شانزدهم آبان 1397-ساعت 16 و 40 دقیقه و 11 ثانیه

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود 

ادامه مطلب


تاریخ:جمعه بیست و دوم تیر 1397-ساعت 19 و 07 دقیقه و 58 ثانیه

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی 


ادامه مطلب


تاریخ:سه شنبه نوزدهم دی 1396-ساعت 22 و 43 دقیقه و 14 ثانیه

از سوی رئیس قوه قضاییه؛ بخشنامه ای در اجرای "قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر" به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد

از سوی رئیس قوه قضاییه؛ بخشنامه ای در اجرای "قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر" به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد

ادامه مطلب


تاریخ:جمعه بیست و هفتم مرداد 1396-ساعت 19 و 22 دقیقه و 22 ثانیه

بخشنامه لزوم تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی

از سوی معاون قضائی دیوان عالی کشور صادر شد
بخشنامه لزوم تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی
معاون قضایی دیوان عالی کشور به رؤسای کل دادگستری های کشور عدم امتناع از برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود را ابلاغ کرد.

ادامه مطلب


تاریخ:دوشنبه هجدهم بهمن 1395-ساعت 10 و 26 دقیقه و 26 ثانیه

برائت از اتهام لواط به لحاظ فقد ادله شرعی

برائت از اتهام لواط به لحاظ فقد ادله شرعی

ادامه مطلب


تاریخ:دوشنبه سیزدهم دی 1395-ساعت 22 و 09 دقیقه و 44 ثانیه

ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول

بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور


ادامه مطلب


تاریخ:دوشنبه بیست و دوم آذر 1395-ساعت 17 و 17 دقیقه و 02 ثانیه

مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد

مرجع تجدید نظر قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد

ادامه مطلب


تاریخ:پنجشنبه یازدهم آذر 1395-ساعت 20 و 42 دقیقه و 27 ثانیه

شأن دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها

شأن دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها

ادامه مطلب


تاریخ:شنبه بیست و ششم تیر 1395-ساعت 15 و 18 دقیقه و 19 ثانیه

نقص تحقیقات دلیل بیشتر نقضی ها است که در دیوان عالی کشور از آراء تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی صورت می گیرد

نقص تحقیقات دلیل بیشتر نقضی ها است که در دیوان عالی کشور از آراء تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی صورت می گیرد

ادامه مطلب


تاریخ:شنبه بیست و ششم تیر 1395-ساعت 14 و 25 دقیقه و 59 ثانیه

«تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس »

مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

ادامه مطلب


تاریخ:پنجشنبه پانزدهم آبان 1393-ساعت 10 و 36 دقیقه و 26 ثانیه

وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور

دانشنامه حقوقی/
وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور
براساس شرح وظایفی که از سوی دستگاه قضا برای دادستان کل کشور در نظر گرفته شده، وی در قبال دیوان عالی کشور مسئولیت‌های ویژه‌ای دارد.

ادامه مطلب


تاریخ:یکشنبه سی و یکم فروردین 1393-ساعت 10 و 39 دقیقه و 56 ثانیه

منشاء تاریخی دیوان عالی کشور

دانشنامه حقوقی/
منشاء تاریخی دیوان عالی کشور
از لحاظ تاریخی سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد که این اصل ، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی ، تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اول بار پیش‌بینی کرد.

ادامه مطلب


تاریخ:پنجشنبه هفدهم بهمن 1392-ساعت 21 و 09 دقیقه و 44 ثانیه

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم

دانشنامه حقوقی/
دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم
سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد.

ادامه مطلب