تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب ابر سند

ferdose.ir
تاریخ:پنجشنبه سیزدهم مهر 1396-ساعت 22 و 34 دقیقه و 42 ثانیه

مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. 

ادامه مطلب


تاریخ:سه شنبه بیستم فروردین 1392-ساعت 20 و 23 دقیقه و 10 ثانیه

حذف «اوراق بهادار» (تغییر شکلی) تنظیم سند در دفا‌تر اسناد رسمی

لذا فقط با وجود هر سه مولفه فوق سند تنظیمی دفا‌تر اسناد رسمی از لحاظ شکلی معتبر خواهد بود و نباید به اسناد فاقد امضای دفتریاران که مطابق مقررات دارای مسئولیت‌های مستقل ومشترک با سردفتران هستند نیز (همچون اسناد فاقد امضا سردفتر یا فاقد مهر برجسته) ترتیب اثر داده شود.

ادامه مطلب


تاریخ:شنبه سوم فروردین 1392-ساعت 10 و 11 دقیقه و 44 ثانیه

سفته و نحوه مطالبه آن

سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می­­کند مبلغی وجه را در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند
ادامه مطلب