تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب ابر قانون اساسی

ferdose.ir
تاریخ:جمعه بیست و نهم اردیبهشت 1396-ساعت 05 و 58 دقیقه و 53 ثانیه

وظایف و شرایط قانونی اعضای شوراهای شهر

همانطور که در اصل 56 قانون اساسی ذکر شده، حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏.
ادامه مطلب


تاریخ:یکشنبه بیست و نهم تیر 1393-ساعت 14 و 05 دقیقه و 10 ثانیه

آثار اصل استقرار موازین اسلام در قانون

دانشنامه حقوقی/
آثار اصل استقرار موازین اسلام در قانون
طبق اصل چهارم قانون اساسی، اصل استقرار موازین اسلامی تنها اصلی است که بر همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و بر این اساس وظایف حاکمیت و ملت تعریف شده که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است.

ادامه مطلب


تاریخ:پنجشنبه یکم خرداد 1393-ساعت 09 و 16 دقیقه و 09 ثانیه

حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی

دانشنامه حقوقی/
حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده به طوری که در برخی از اصول این قانون تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود.

ادامه مطلب


تاریخ:چهارشنبه بیستم فروردین 1393-ساعت 08 و 36 دقیقه و 11 ثانیه

حقوق و آزادی‌های سیاسی در قانون اساسی

دانشنامه حقوقی/
حقوق و آزادی‌های سیاسی در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شهروندان صرف‌نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی‌های سیاسی تبعیضی قائل نیست.

ادامه مطلب


تاریخ:دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392-ساعت 10 و 57 دقیقه و 48 ثانیه

وضعیت اشتغال اتباع خارجی از منظر قانون اساسی

دانشنامه حقوقی/
وضعیت اشتغال اتباع خارجی از منظر قانون اساسی
کار ‏اتباع خارجی ‏در هر ‏کشور ‏افزون ‏بر ‏ملاحظات ‏انسانی ‏بسته به ‏شرایط ‏اجتماعی ‏و ‏اقتصادی و به ‏طور ‏کلی ‏مصالح ‏آن ‏کشور ‏است اما این در حالی است که در قانون اساسی هر کشور در ‏مورد ‏بعضی ‏مشاغل ‏برای ‏اتباع خارجی محدودیت‌هایی ‏در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب


تاریخ:چهارشنبه دوم بهمن 1392-ساعت 13 و 24 دقیقه و 00 ثانیه

هیات منصفه در رسیدگی به چه جرائمی حضور دارد؟

دانشنامه حقوقی/

هیات منصفه در رسیدگی به چه جرائمی حضور دارد؟
در حقوق کشورمان نخستین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری مقرر شد که در رسیدگی‌های مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیات منصفه حضور الزامی داشته باشد.

ادامه مطلب


تاریخ:شنبه سی ام شهریور 1392-ساعت 07 و 39 دقیقه و 58 ثانیه

قانون اساسی تا چه اندازه حق دسترسی به اطلاعات را برای افراد مجاز می‌داند؟

دانشنامه/
قانون اساسی تا چه اندازه حق دسترسی به اطلاعات را برای افراد مجاز می‌داند؟
مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا هستند و اصل آزادی اطلاعات در قانون ‏اساسی ایران صراحتا مورد پذیرش واقع شده است، اما اسثتثنائاتی بر آن وارد است.

ادامه مطلب


تاریخ:شنبه بیست و دوم تیر 1392-ساعت 20 و 52 دقیقه و 53 ثانیه

اختیارات «سفیر کبیر» دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه چیست؟

اختیارات «سفیر کبیر» دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه چیست؟

غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است.

ادامه مطلب


تاریخ:چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392-ساعت 19 و 45 دقیقه و 01 ثانیه

وظایف و اختیارات "رئیس‌جمهور" در پرتو قانون اساسی

طبق اصل 131 قانون اساسی، در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور، با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد.
ادامه مطلب


تاریخ:چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392-ساعت 10 و 28 دقیقه و 58 ثانیه

حقوق شهروندی در جامعه اسلامی

حقوق شهروندی در جامعه اسلامی

حق، توانایی است که به اراده اشخاص داده شده است. بنابراین، عنصر اصلی حق، اراده ای است که به وسیله قوانین حاکمیت یافته است. برای هر حقی دو مرحله می توان تصور کرد: یکی مرحله اعتبار حق برای افراد و اهلیت انسان ها برای اینکه صاحب حق شوند که اصطلاحاً به آن اهلیت تمتع گفته می شود.

ادامه مطلب