تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب ابر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور م

ferdose.ir
تاریخ:پنجشنبه نهم آذر 1396-ساعت 22 و 41 دقیقه و 06 ثانیه

قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی 
شماره ویژه نامه: ۹۹۹
پنج‌شنبه،۲ آذر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۷۸ادامه مطلب