تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب ابر هیئت عمومی دیوانعالی کشور

ferdose.ir
تاریخ:جمعه سی و یکم شهریور 1396-ساعت 19 و 52 دقیقه و 28 ثانیه

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
ادامه مطلب