تبلیغات
موسسه حقوقی عدل فردوسی - مطالب ابر واخواهی

ferdose.ir
تاریخ:پنجشنبه ششم مهر 1396-ساعت 20 و 43 دقیقه و 15 ثانیه

در چه شرایطی می توانید در دادگاه حاضر نشده ودرخواست «واخواهی» بدهید؟

اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد.


ادامه مطلب


تاریخ:دوشنبه یازدهم آبان 1394-ساعت 13 و 14 دقیقه و 13 ثانیه

پرونده‌هایی که ‌متّهمش در دادگاه حاضر‌ نمی‌شود، چگونه رسیدگی می‌شود؟

‏در برخی از پرونده‌های قضایی، متهم یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نمی‌یابد. در چنین مواردی طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

ادامه مطلب